900 påmeldte!

900 påmeldte!

Hytteplanmilas jubileumsløp har passert 900 påmeldte. Totalt legges det ut 3.000 startplasser.

Lørdag 19. oktober 2019 feirer Hytteplanmila 15-årsjubileum.  Velkommen til mosjonsløp i Jørgen Moes og Halvdan Svartes fotefar.

 

Påmelding Hytteplanmila 2019