4. oktober kl. 10 er fristen for videresalg av startplass!

4. oktober kl. 10 er fristen for videresalg av startplass!

Torsdag 4. oktober kl. 10.00 er fristen for endring av navn og videresalg av startplass!

 

Det er også siste frist for å benytte voucherkode selger gir til kjøper ved videresalg av startplass. Torsdag 4. oktober kl. 10.00 trykkes alle startnummer med navn på.

 

 

Informasjon om videresalg av startplass:

https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=4020