Medalje med historisk sus

Medalje med historisk sus

Småkongen Sigurd Syr (865-1018)* knyttes av sagaen til en storgård på Ringerike. Han var stefar til Olav den hellige (995–1030) og far til Harald Hardråde (1015–1066), som begge ble konger over Norge på 1000-tallet. Sigurd Syr var sønn av Halvdan Sigurdsson og sønnesønns sønn av Harald Hårfagre. En medalje med historisk sus.

 

Sigurd Syr er symbolisert ved én av de fire kongekronene i Holes kommunevåpen. Denne medaljen med 3D-motiv får du rundt halsen ved målgang, lørdag 20. oktober.

 

For informasjon og påmelding

 

*Nøyaktig fødselsår er ikke kjent. Dødsår senest 1020.